Skip to main content
 

Uzależnienie od alkoholu

Uzależnienie od alkoholu

Uzależnienie od alkoholu, znane także jako alkoholizm, to przewlekłe zaburzenie, które charakteryzuje się obsesyjnym pragnieniem i konsumpcją alkoholu pomimo negatywnych konsekwencji zdrowotnych, społecznych i zawodowych. Jest to stan fizycznej i psychicznej zależności od alkoholu.

Objawy uzależnienia od alkoholu mogą obejmować:

  1. Konsumpcję w nadmiarze: Osoba spożywa większe ilości alkoholu, niż zamierzała, lub pije dłużej niż planowała.

  2. Trudności w kontrolowaniu picia: Niezdolność do ograniczenia lub zaprzestania picia, pomimo prób kontroli.

  3. Tolerancja: Wymaga coraz większej ilości alkoholu, aby osiągnąć pożądany efekt.

  4. Objawy abstynencyjne: Doświadczanie fizycznych i psychicznych objawów, takich jak drżenie, nudności, lęk i drażliwość, kiedy alkohol jest niedostępny.

  5. Uporczywe pragnienie: Silne pragnienie alkoholu, które może być trudne do opanowania.

  6. Ograniczenie innych aktywności: Coraz więcej czasu spędzanego na picu alkoholu kosztem innych zajęć i zainteresowań.

Leczenie uzależnienia od alkoholu w psychoterapii obejmuje różne podejścia, zgodne z nowoczesnymi teoriami i praktykami:

  1. Terapia poznawczo-behawioralna (CBT): Pomaga pacjentom zidentyfikować i zmieniać myśli i wzorce zachowań związane z picie alkoholu. Uczy strategii radzenia sobie i podejścia opartego na celach.

  2. Terapia motywacyjna: Pomaga zmotywować osoby do zmiany zachowań uzależnionych od alkoholu, wykorzystując techniki rozmów motywacyjnych.

  3. Terapia grupowa: Działania w grupie terapeutycznej pozwalają pacjentom dzielić się swoimi doświadczeniami, uzyskiwać wsparcie społeczne i uczyć się od innych.

  4. Farmakoterapia: W niektórych przypadkach leki mogą być używane w połączeniu z terapią, aby zmniejszyć pragnienie alkoholu lub łagodzić objawy abstynencyjne.

Leczenie uzależnienia od alkoholu jest trudnym procesem, ale z odpowiednim wsparciem psychoterapeutycznym i indywidualizacją planu leczenia, osoby uzależnione od alkoholu mogą osiągnąć trwałą abstynencję i poprawić swoje zdrowie i jakość życia.