Skip to main content
 

Książki

 
 

Symbolika Jaźni

Symbolika jaźni

Naszą wędrówkę rozpoczniemy od najbardziej „psychoanalitycznego” jej ujęcia (rozumienia), starając się wskazać na powiązania pojęcia jaźni z innymi ważnymi terminami w koncepcji jungowskiej. Następnie przejdziemy do sfery symboli i symbolotwórczej mocy przejawiania się jej archetypu. Opiszemy tu symboliczne przejawy jej aktywności, by poprzez język symboli „odkryć” trudniej dostępne jej cechy. Tym, co postaramy się ostatecznie pokazać będzie m. in. paradoksalna, dwoista natura oraz szczególna dynamika procesu jej urzeczywistniania, wyrażona pojęciem indywiduacji.

Procesowi indywiduacji poświęcony będzie zresztą w całości rozdział trzeci, w którym sięgniemy do rozbudowanej symboliki alchemicznej, by w końcu w rozdziale czwartym opisać różne aspekty doświadczania wspomnianego tu archetypu jedności i pełni.

 


 

Psychological I Filizofia C.G. Jungle

Psychological

Książka przybliży Was do jednych z najważniejszych tematów i pojęć w koncepcji Junga, ale też będzie starała się tą koncepcję rozwinąć - szczególnie tam, gdzie będziemy mówić o procesach kształtujących naszą świadomość czy przed-świadomość.

Naszą wędrówkę rozpoczniemy od nakreślenia ogólnej wizji Junga dotyczącej naszego umysłu jako pewnej integralnej całości. Powiemy umyśle i jego Jaźni. W dalszej części podejmiemy ważny i bardzo aktualny temat podłoża naszych procesów świadomych i ich relacji z podłożem nieświadomym, by częściach kolejnych przybliżyć niektóre z innych teorii filozoficznych powiązanych z koncepcją Junga - teorię Schopenhauera, Leibniza, a później odnieść się do tak ważnej dla Junga symboliki przemiany alchemicznej oraz do pytania o istnienie Boga, jako jednego z granicznych zagadnień ważkich zarówno dla Junga, jak i dla nas współczesnych.

 


 

Your Transformation in C.G. Jung's Psychology

Your Transformation in C.G. Jung's Psychology

Psycholog jungowski, hipnoterapeuta, dr Andrzej Kuźmicki opisuje w tej książce ścieżkę twojego psychicznego rozwoju i zasady głębokiej nieświadomej transformacji. Rozwija również model struktur psychicznych Carla Junga w świetle współczesnych badań psychiatrycznych. W książce znajdziesz nie tylko szczegóły swojego procesu indywiduacji prowadzącego do pełnej integracji psychologicznej całości, ale także Twoje spostrzeżenia zostaną wzbogacone starożytnymi i współczesnymi symbolicznymi przedstawieniami tego procesu, aby uczynić Twoją lekturę bardziej zachęcającą, wciągającą i zabawną. Poprzez tę mieszankę prostego wyjaśnienia jungowskich terminów i symbolicznych przedstawień archetypowego wizjonera, Kuźmicki czyni nie tylko bardziej dostępnymi koncepcje jungowskie, ale także demonstruje, w jaki sposób możesz podążać swoją ścieżką ku swojej rozkwitającej pełni – ku swojej większej Jaźni .