Skip to main content
 

Zaburzenia lękowe

Zaburzenia lękowe

Zaburzenia lękowe to grupa zaburzeń psychicznych, które charakteryzują się nadmiernym i przewlekłym uczuciem lęku lub niepokoju. Najczęstsze zaburzenia lękowe obejmują zaburzenie lękowe uogólniony (GAD), zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD), zaburzenie paniki, fobię społeczną i stres pourazowy (PTSD).

Przyczyny zaburzeń lękowych są wieloczynnikowe, ale obejmują:

  1. Czynniki genetyczne: Istnieje skłonność do zaburzeń lękowych w rodzinach, co sugeruje wpływ genetyki.

  2. Zmiany neurochemiczne: Nieprawidłowości w układzie nerwowym i dysregulacja neurochemii, takie jak zmiany w poziomach neurotransmiterów (np. serotonin, noradrenalina), mogą przyczyniać się do występowania lęku.

  3. Doświadczenia życiowe: Traumatyczne doświadczenia, stresujące wydarzenia lub traumy z przeszłości mogą zwiększać ryzyko zaburzeń lękowych.

  4. Czynniki psychospołeczne: Stres związany z życiem codziennym, niskie poczucie własnej wartości, konflikty interpersonalne i brak wsparcia społecznego mogą wpływać na poziom lęku.

Leczenie zaburzeń lękowych w psychoterapii jest skuteczną strategią. Terapie oparte na dowodach naukowych obejmują:

  1. Terapia poznawczo-behawioralna (CBT): Pomaga osobom z zaburzeniami lękowymi identyfikować negatywne myśli i zachowania, a następnie modyfikować je, ucząc zdrowszych strategii radzenia sobie.

  2. Terapia poznawczo-behawioralna oparta na zaufaniu (ACT): Skupia się na akceptacji myśli i uczuć oraz na działaniach zgodnych z wartościami osobistymi.

  3. Terapia eksponowania: Wykorzystuje stopniowe narażanie pacjenta na sytuacje wywołujące lęk, aby pomóc w zmniejszeniu reakcji lękowej.

  4. Farmakoterapia: W niektórych przypadkach, zwłaszcza gdy objawy są ciężkie, leki mogą być stosowane w połączeniu z psychoterapią.

Terapie te pomagają osobom z zaburzeniami lękowymi zrozumieć i kontrolować swoje reakcje na lęk, rozwijać zdrowsze mechanizmy radzenia sobie i poprawić jakość życia. Wybór konkretnego podejścia terapeutycznego zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta i natury jego zaburzenia.