O mnie

Kilka słów o mnie:

Jestem dyplomowanym hipnoterapeutą, psychologiem analitycznym, redaktorem naczelnym Polskiego Portalu Psychologii Analitycznej - JungPoland.org.

Studia psychologiczne ukończyłem na Uniwersytecie Wrocławskim. W czerwcu 2005 roku obroniłem rozprawę doktorską pod tytułem: "Pojęcie Jaźni w koncepcji Carla Gustava Junga".

W roku 2008 nakładem wydawnictwa Eneteia wydałem książkę zatytułowaną "Symbolika Jaźni", rekonstuującą szczegółowo jungowski model psychiki człowieka oraz dynamikę procesu przemiany określanego tu mianem indywiduacji. W roku 2013 opublikowałem kolejną książkę pt. "Psychologia i Filozofia C.G.Junga" - książka dostępna jest do nabycia tutaj.

Prowadzę prywatną praktykę psychologiczną, stostosując narzędzia z obszaru hipnoterapii, NLP, jak i z psychologii analitycznej Carla Gustava Junga oraz elementy Psychologii Zorientowanej na Proces Arnolda Mindella, a także elementy z zakresu psychologii poznawczo-behawioralnej. 

W świetle moich zainteresowań leży efektywna pomoc kliniczna, ale też wspieranie rozwoju moich klientów w drodze do piękniejszego, bardziej radosnego życia.

 

Zadzwoń już dziś i korzystaj z życia :-)

Zapraszam do rozmowy!

Dr Andrzej Kuźmicki

Tel. +44 7799332570

email: dr.kuzmicki@polskipsycholog.com