"Symbolika Jaźni"

Serdecznie zapraszam do przeczytania książki "Symbolika Jaźni" mojego autorstwa.

 

Co znajdziecie w książce: 

Naszą wędrówkę rozpoczniemy od najbardziej „psychoanalitycznego” jej ujęcia (rozumienia), starając się wskazać na powiązania pojęcia jaźni z innymi ważnymi terminami w koncepcji jungowskiej. Następnie przejdziemy do sfery symboli i symbolotwórczej mocy przejawiania się jej archetypu. Opiszemy tu symboliczne przejawy jej aktywności, by poprzez język symboli „odkryć” trudniej dostępne jej cechy. Tym, co postaramy się ostatecznie pokazać będzie m. in. paradoksalna, dwoista natura oraz szczególna dynamika procesu jej urzeczywistniania, wyrażona pojęciem indywiduacji.

Procesowi indywiduacji poświęcony będzie zresztą w całości rozdział trzeci, w którym sięgniemy do rozbudowanej symboliki alchemicznej, by w końcu w rozdziale czwartym opisać różne aspekty doświadczania wspomnianego tu archetypu jedności i pełni.

Pozdrawiam!
Andrzej Kuźmicki